Цех за производство на окачени фасади

Цехът за производство на окачени фасади е оборудван с четириосов обработващ център и четериглава ъглонабивна машина на Schüco. Обособена е и зона за производство и сглобяване на елементни фасади.

© 2015, Всички права запазени! Web Design & SEO by Zashev Design